Firma działa na rynku usług fizjoterapeutycznych od kilku lat. Świadczy usługi fizjoterapeutyczne w formie gabinetowej oraz mobilnej tzn. wykonywane w domu pacjenta.

Świadczenia, które oferuje gabinet dotyczą rynku medycznego w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Gabinet świadczy usługi w zakresie wysokospecjalistycznej fizjoterapii oraz różnych technik masażu. Usługi te polegają na poddawaniu terapii leczniczej pacjentów, ochronie ich zdrowia w celu odpowiedniego przygotowania aparatu ruchu w taki sposób aby mógł zapobiegać występowaniu przeciążeń lub ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym niewłaściwym wzorcem ruchowym. Usługi wykonywane w zakresie masażu to masaż leczniczy, relaksacyjny, bańką chińską, gorącymi kamieniami, tajski, stemplami ziołowymi, miodem, drenaż limfatyczny. Usługi wchodzące w skład wykonywanej fizjoterapii polegają na indywidualnej pracy z pacjentem z różnymi schorzeniami, urazami. Klientami gabinetu są pacjenci ortopedyczni, neurologiczni, traumatologiczni, chirurgiczni, stomatologiczni, kardiologiczni, z wadami postawy głównie z województwa świętokrzyskiego.

Dotychczasowymi nabywcami usług były osoby potrzebujące pomocy fizjoterapeutycznej po przebytych urazach, bądź z chronicznymi, przewlekłymi dolegliwościami kręgosłupa podyktowanymi niewłaściwą ergonomią pracy siedzącej (pracy biurowej). Osoby potrzebujące rozluźnienia aparatu mięśniowo-powięziowego, poprawy sylwetki poprzez odpowiednio dobrane techniki masażu. Pacjenci neurologiczni z niedowładami, porażeniami, ortopedyczni, po różnych urazach. Są to pacjenci korzystający z różnych form terapii manualnej, treningu funkcjonalnego, kontroli motorycznej, specjalistycznego leczenia po przebytych udarach mózgu. Pewna grupa pacjentów to klienci relaksacyjnych, wyszczuplających, modelujących form terapii tj. różnych technik masażu.

Doświadczenie związane z prowadzeniem gabinetu fizjoterapii musi być potwierdzone odpowiednimi kwalifikacjami ze strony pracowników, bądź samego właściciela. Dbam o nieustanne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w wielu wysokospecjalistycznych kursach, aby móc rozwijać się w wysoko rozumianej pracy z pacjentem przy użyciu najnowszych metod terapeutycznych. Jestem Międzynarodowym Terapeutą Medycyny Ortopedycznej, posiadam certyfikaty metod terapii neurofizjologicznych, terapeutą japońskiej terapii manualnej, szwedzkiej terapii manualnej Ackermanna, angielskiej szkoły kontroli motorycznej Movement Solution, niemieckiej szkoły Kompleksowej Terapii Obrzękowej dr Asdonka – założyciela pierwszej kliniki limfologicznej na świecie i innych.

Z racji swojej pasji jaką jest niesienie pomocy pacjentom, swojemu doświadczeniu, umiejętnością oraz chęci ciągłego dokształcania się jestem osobą rozpoznawalną wśród fizjoterapeutów i pacjentów.

Stały rozwój prowadzonej działalności umożliwił mi współpracę z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii oraz Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska.

Poza podstawowym profilem działalności tj. działalnością fizjoterapeutyczną firma prowadzi również działalność szkoleniową tj. szkolenia dla specjalistów (lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów) na rynku ogólnokrajowym.

Za duży sukces uważam udział w organizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, które obejmują kursy dla przedsiębiorców m.in.: lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów. Jak również prowadzenie i organizowanie własnych kursów z różnych technik masaży.

Poprzez intensywne kształcenie i współudział w projektach nabywałem kontakty z różnymi szkoleniowcami, którzy również prowadzą swoje gabinety, ośrodki fizjoterapii. Poprzez nabyte kontakty mam możliwość konsultowania trudnych przypadków pacjentów, w rozumieniu ich dolegliwości na tle opinii innych, doświadczonych osób ze środowiska.

Firma jest członkiem Izby Gospodarczej Krąg Turystyki Zdrowotnej, która skupia kilkudziesięciu przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej. Izba ta jest członkiem konsorcjum „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” zajmującego się rozwojem inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna”.

Członkiem Centralnej Izby Gospodarczej InnoTech, do której przynależą m.in. przedstawiciele branży kongresowo-targowej.