W gabinetach realizowany jest projekt pt. „Zakup sprzętu i urządzeń do kompleksowej, nowoczesnej fizjoterapii i profilaktyki pacjentów z obrzękami”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Wartość projektu: 638.352.97 zł; kwota dofinansowania: 468.725.26 zł.

Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu, jak również obserwacjom w trakcie pracy z pacjentami, doszedłem do wniosku, że znaczna ich większość ma duże problemy z leczeniem, wywołanym poprzez różnego rodzaju obrzęki, wysięki, krwiaki.

Na bazie tychże doświadczeń, licznych kursów oraz kooperacji i częstych pobytów w firmie Centro benessere Beauty & Mind w Trento we Włoszech zapoznałem się z bardzo ciekawymi i bardzo skutecznymi systemami terapeutycznymi m.in. w pracy z pacjentami z obrzękami pourazowymi (sportowcami) oraz z obrzękami lipidowymi (fizjoterapia estetyczna).

Zdobytą wiedzę postanowiłem wykorzystać tworząc innowacyjną usługęleczenia obrzęków połączoną z możliwością wypożyczania pacjentom sprzętu do domu oraz organizacją turnusów rehabilitacyjnych dla osób z poza regionu. Wprowadzana usługa jest produktem nowym dla przedsiębiorstwa firmy Human Body oraz rynku regionu świętokrzyskiego i ma na celu umożliwienie gabinetowi skoncentrowanie całości metod i technik leczenia różnych obrzęków w jednym miejscu i poddawanie pacjentów kompleksowemu leczeniu.

Moje dotychczasowe kwalifikacje oraz kontakty z teamem instruktorów np. Kompleksowej Terapii Obrzękowej, czy Centrum Flebologii w Warszawie pozwalają na wzajemną obsługę pacjentów z obrzękami. Między innymi współpraca z Centrum Flebologii pozwala na odpowiedni dobór i zakup jednych z najlepszych na świecie, kompletnych systemów do kompresjoterapii/bandażowania oraz odzieży płaskodzianej stosowanej do leczenia obrzęków limfatycznych. Natomiast team instruktorów służy radą, konsultacją w podejmowaniu decyzji na temat leczenia pacjentów z trudnymi przypadkami.

Opisane powyżej doświadczenie, kontakty biznesowe, działalność w Izbach Gospodarczych oraz współpraca z Centrum Flebologii będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój planowanej usługi.

Na obecnym etapie działalności nie miałem możliwości wypożyczania sprzętu pacjentom do domu. Nie posiadałem odpowiednich urządzeń do tego celu, przez co nie byłem w stanie skrócić czasu leczenia, tak jak będzie to możliwe w przypadku nowej usługi.

Teraz firma będzie mogła w sposób błyskawiczny reagować na powstały problem.

Zakupiony sprzęt terapeutyczny, jego funkcje lecznicze mogą być wykorzystywane nie tylko przy obrzękach, ale również w celach regeneracji powysiłkowej np. u osób trenujących, aktywnych fizycznie, w celach wyszczuplających, odchudzających, gdyż pobudzenie układu limfatycznego ściśle wiąże się z różnego rodzaju działaniami estetycznymi. W celu regeneracji i odżywienia uszkodzonych struktur np. na skutek skręcenia, złamania, zerwania mięśnia, więzadeł itp. W zwalczaniu stanów zapalnych, bólu pourazowego lub pooperacyjnego, u pacjentów z niedowładami, porażeniami.

Poprzez rozwój opisanej usługi gabinet będzie skupiał wokół siebie większą grupę pacjentów, dzięki czemu dodatkowo będzie mógł wcześniej wprowadzić dotychczas niedostępną, zintegrowaną usługę fizjoterapeutyczną wraz z zakwaterowaniem – turnus rehabilitacyjny.

Do tej pory świadczyłem fizjoterapię w formie usługi ambulatoryjnej, a teraz będę miał możliwość świadczenia usługi kompleksowej tj. turnusów fizjoterapeutycznych poprzez nawiązanie współpracy z przedstawicielami branży kongresowo-targowej.

W miarę rozwoju będziemy zmierzać do organizowania, właśnie na takiej zasadzie, specjalistycznych turnusów fizjoterapii obrzękowej dla osób indywidualnych, a także grup.

Nowa usługa będzie miała za zadanie poszerzyć krąg odbiorców nie tylko w przypadku zwiększenia ilości tych z problemami ortopedycznymi, ale przede wszystkim o pacjentów kardiologicznych, chirurgicznych, ortodontycznych, stomatologicznych, dermatologicznych, ginekologicznych, sportowców. Dotychczasowe usługi były przeznaczone na rynek lokalny, gdzie klientów pozyskiwałem poprzez własny marketing . Natomiast rekrutowanie klientów dla nowej usługi będzie odbywać się poprzez współpracę z partnerami biznesowymi.

Zainteresowanie nowymi ofertami na rynku medycznym jest naturalną skłonnością klientów gabinetów medycznych. Chętnie dzielą się z świadczeniodawcami i informacjami na temat swoich oczekiwań i potrzeb związanych z leczeniem.

Pacjent jest nieocenionym źródłem informacji o potrzebach nowych usług, a tym samym kierunku w jakim innowacje należy rozwijać. Zainteresowanie ze strony pacjenta jest szczególnie istotne w usługowej praktyce gabinetów medycznych, gdyż oferta medyczna dotyka pacjenta bezpośrednio, oddziałując na jakość jego życia i stopień poprawy zdrowia.

Oczekiwania i potrzeby wśród klientów polegają na możliwości skompletowania przez świadczeniodawcę takiej usługi, która pozwoli im uporać się z problemem w najbardziej kompleksowy sposób oraz w możliwie jak najkrótszym czasie. Bez dodatkowego poszukiwania pomocy w innych gabinetach m.in. ze względu na brak specjalistycznego sprzętu do wykonania, niektórych zabiegów.

Zakup urządzeń pozwoli na prowadzenie terapii pacjenta od samego początku do końca przez cały proces leczniczy. Da 100% gwarancję w celu jak najlepszego powrotu do sprawności. W przypadku pacjentów z problemami przewlekłymi na tle układu limfatycznego zasadniczą fazę terapii stanowi możliwość wykonywania zabiegów jak najczęściej w ciągu dnia.

Realizując na rzecz pacjentów działania w zakresie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej duże znaczenie przykładamy celem podniesienia wiedzy chorych w zakresie choroby, która ich dotknęła. Pacjentom dotkniętym poważnymi zmianami w układzie chłonnym, będziemy uświadamiać, że niektóre zmiany w naczyniach są zmianami nieodwracalnymi i terapia musi być prowadzona w sposób ciągły.

Dzięki możliwości wypożyczania sprzętu do domu klienta pozwalamy pacjentowi na podtrzymywanie uzyskanych rezultatów w danym dniu terapii, a przede wszystkim maksymalnie przyspieszamy efekty terapeutyczne, a także pomagamy mu zaoszczędzić dodatkowe koszty i czas związane z kolejną usługą w ciągu dnia. Wszystkie te aspekty są bardzo istotne dla pacjenta i całego procesu leczenia.

Poprzez wprowadzenie kompleksowej usługi redukcji obrzęków będą zgłaszać się do nas osoby z różnego typu obrzękami, wysiękami i trudno gojącymi ranami. Zastosowane w urządzeniach szerokie rozwiązania terapeutyczne dadzą pacjentom możliwość różnorakiej aktywacji i bodźcowania układu limfatycznego i immunologicznego. Zaspokajając tym samym potrzeby terapeutyczne pacjentów.